Arrangementer

Bliv klar til de første dage

Det er ikke tilladt at ryge eller bruge anden form for tobak i skoletiden på Business College Syd i Sønderborg.

Huebegivenhed, fotografering og dimission for studenter 2020

på Det Blå Gymnasium og den kontrollerede genåbning af Danmark.

af ungdomsuddannelserne. Nyt om hovedforløb, grundforløb EUD og delvis åbning af EUX og Det Blå Gymnasium på Business College Syd.

Op mod 10.000 elever fra Business College Syd i Sønderborg og to fynske gymnasier skal i løbet af de næste 2½ år arbejde med den nye teknologi -...

Steens dør står åben for elever og forældre, der ønsker en samtale

Studievejleder Steens dør står altid åben, hvis du har spørgsmål om Det Blå Gymnasium eller EUD & EUX Business eller ønsker at besøge skolen.

Business College Syd er udnævnt til UNESCO Verdensmålskole

Eleverne stortrives på Det Blå Gymnasium viser en netop offentliggjort trivselsmåling.

Eleverne stortrives

Eleverne stortrives

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort tallene fra den første trivselsmåling på landets gymnasier. Resultaterne viser, at eleverne på Det Blå Gymnasium i Sønderborg stortrives. Således svarer 79% af eleverne på landets gymnasier "helt enig" eller "enig" på "jeg er glad for at gå i skole", mens det på Det Blå Gymnasium er 87%. Også på andre parametre som faglig trivsel, læringsmiljø og pres og bekymringer ligger gymnasiet bedre end landsgennemsnittet.  

Camilla Friis, elevrådsformand, er stolt over det gode resultat, og siger i den forbindelse: "Vi arbejder i såvel elevrådet som i forretningsudvalget på at skabe den bedste trivsel på vores gymnasium. Jeg vil fortsætte det gode arbejde omkring trivsel, og derfor arbejder vi også på diverse aktiviteter, der støtter op, men også øger den gode trivsel, vi har på tværs af de tre årgange". 

Rektor Dorthe Milling udtaler: "Vi er meget optaget af, om vores elever trives, og vi er glade for, at ministeriets undersøgelse viser, at vores indsatser bærer frugt. Lige nu er det vores nye 1g'ere, som vi har fokus på falder godt til. Dernæst ligger det os på sinde at støtte de elever, som oplever pres og bekymring, hvilket desværre er udbredt blandt unge i dagens Danmark. Vi har en elevcoach ansat, som tager hånd om eleverne sammen med underviserne, hvis der er grund til bekymring. Derudover er vi gået sammen med Sønderborg Kommune og byens andre ungdomsuddannelser om en særlig indsats for tidligt at sætte ind over for mistrivsel."