Arrangementer

Bliv klar til de første dage

Det er ikke tilladt at ryge eller bruge anden form for tobak i skoletiden på Business College Syd i Sønderborg.

Huebegivenhed, fotografering og dimission for studenter 2020

på Det Blå Gymnasium og den kontrollerede genåbning af Danmark.

af ungdomsuddannelserne. Nyt om hovedforløb, grundforløb EUD og delvis åbning af EUX og Det Blå Gymnasium på Business College Syd.

Op mod 10.000 elever fra Business College Syd i Sønderborg og to fynske gymnasier skal i løbet af de næste 2½ år arbejde med den nye teknologi -...

Steens dør står åben for elever og forældre, der ønsker en samtale

Studievejleder Steens dør står altid åben, hvis du har spørgsmål om Det Blå Gymnasium eller EUD & EUX Business eller ønsker at besøge skolen.

Business College Syd er udnævnt til UNESCO Verdensmålskole

Eleverne stortrives på Det Blå Gymnasium viser en netop offentliggjort trivselsmåling.

Delvis genåbning ...

Delvis genåbning ...

Hovedforløb

Vi får spørgsmål om, hvilken betydning den delvise genåbning af ungdomsuddannelserne har for hovedforløbsuddannelserne i Mommark. Undervisningen kommer indtil videre fortsat til at foregå online. Elever vil få direkte besked, hvis noget ændrer sig.

Grundforløb og EUX

Myndighederne har besluttet at genåbne EUX Business fra 15. april. Elever på EUD Business grundforløb skal derimod fortsat blive hjemme og modtage undervisning online efter påske.

Der vil komme yderligere information pr. SMS og via Elevplan i takt med, at det praktiske omkring skema m.m. kommer på plads.

Der er endnu ikke taget endelig stilling til eksamen. Regeringen vil drøfte med Folketingets partier, hvordan eleverne kan afslutte deres eksamen. Det bliver dog på en anden og begrænset måde.

Det Blå Gymnasium

Myndighederne har besluttet at genåbne de gymnasiale uddannelser fra 15. april. Der åbnes ikke op for alle elever på én gang. I første omgang gælder genåbningen elever i 3. g. Elever i 1. og 2. g skal fortsat blive hjemme og modtage undervisning online efter påske.

Der vil komme yderligere information pr. SMS og via Elevplan i takt med, at det praktiske omkring skema m.m. kommer på plads.

Der er endnu ikke taget endelig stilling til eksamen på de gymnasiale uddannelser. Regeringen vil drøfte med Folketingets partier, hvordan eleverne i 3.g kan afslutte deres eksamen. Det bliver dog på en anden og begrænset måde.