Arrangementer

Bliv klar til de første dage

Det er ikke tilladt at ryge eller bruge anden form for tobak i skoletiden på Business College Syd i Sønderborg.

Huebegivenhed, fotografering og dimission for studenter 2020

på Det Blå Gymnasium og den kontrollerede genåbning af Danmark.

af ungdomsuddannelserne. Nyt om hovedforløb, grundforløb EUD og delvis åbning af EUX og Det Blå Gymnasium på Business College Syd.

Op mod 10.000 elever fra Business College Syd i Sønderborg og to fynske gymnasier skal i løbet af de næste 2½ år arbejde med den nye teknologi -...

Steens dør står åben for elever og forældre, der ønsker en samtale

Studievejleder Steens dør står altid åben, hvis du har spørgsmål om Det Blå Gymnasium eller EUD & EUX Business eller ønsker at besøge skolen.

Business College Syd er udnævnt til UNESCO Verdensmålskole

Eleverne stortrives på Det Blå Gymnasium viser en netop offentliggjort trivselsmåling.

Vi er UNESCO Verdensmålskole

Vi er UNESCO Verdensmålskole

Business College Syd er en af de første erhvervsskoler i Danmark, som bliver en del af UNESCO-netværket. Det er en stor anerkendelse af det arbejde, skolen allerede gør i dagligdagen for at sætte fokus på globalt medborgerskab og bæredygtighed.

Vi uddanner til virkeligheden og vi har fokus på de merkantile områder, men vi vil også gerne være kendt for at undersøge, hvordan bæredygtighed, globalt medborgerskab og god forretning kan gå hånd i hånd. Det tror vi nemlig kan være med til at sikre vores skoles fremtid i konkurrencen om elever og kursister både lokalt i Sønderborg og nationalt i Mommark.

Allerede i dag er der undervisere, som inddrager verdensmålene i undervisningen bl.a. i samfundsfag og innovation, og i indkøbs- og servicefunktionerne er der projekter i gang, som relaterer sig til bæredygtig udvikling.

Fremadrettet vil vi sætte endnu mere fokus på bæredygtig udvikling til glæde for både elever, erhvervsliv og vores fælles jordklode.