Grundforløb
Grundforløbet på Det Blå Gymnasium

Med den nye gymnasiereform består de 3 år af et grundforløb og et studieområde.
Grundforløbet har en længde af 3 måneder – og ligger i perioden uge 32 – 44. I grundforløbet vil eleverne møde følgende fag:

Obligatoriske fagEkstra fag
DanskTysk/Spansk (valgt på forhånd)
MatematikVirksomhedsøkonomi
SamfundsfagAfsætning
EngelskInternational økonomi
Informatik

Samt 2 tværfaglige forløb:

  • Almen sprogforståelse – AP – der består af af dansk, engelsk, tysk/spansk
  • Økonomisk grundforløb – ØG – bestående af virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi, matematik


Grundforløbet afsluttes med skriftlig prøve i AP og mundtlig prøve i ØG. Karaktererne fra de prøver vil fremgå at det endelige eksamensbevis og tæller med i gennemsnit for studentereksamen.

Der vil i løbet af grundforløbet været screeninger i AP og matematik.

Til hver klasse knyttes 2 tutorer (lærere) som bla. vil deltage i vejledning omkring studieretningsvalg. Studieretningsvalget sker i uge 41 med virkning fra uge 45.

Hvordan gør vi hos os?
Eleverne er inddelt i klasser i grundforløbet, der hedder 1gG1,1gG2, 1gG3, 1gG4 og 1gG5. Eleverne vil på tværs af klasserne have 2. fremmedsprog (tysk eller spansk – afhængig af deres ønske). Vi har et ønske om at eleverne ikke blot lærer hinanden at kende i klassen men på tværs af klasserne, og derfor vil de første 2 dage være med forskellige intro-aktiviteter.

 

 

Kontakt

Dorthe Milling Stjernholm Rektor Det Blå Gymnasium Tlf. 7342 5555 dms@bcsyd.dk
Charlotte Christensen Uddannelsessekretær Tlf. 7342 5556 cc@bcsyd.dk

Nye fag var det boost Camilla havde brug for efter folkeskolen.

Læs om Camillas vej efter HHX