Livet på skolen

Din tid på Det Blå Gymnasium skal være noget, du tænker tilbage på, og som du vil huske, både for det faglige og det festlige.

Gode arrangementer betyder meget. De styrker sammenholdet og giver dig mulighed for at lære de andre at kende på tværs af klasserne.

Vi deltager i mange aktiviteter uden for skolen i årets løb, her er nogle af dem:

DM i Nationaløkonomi

Vores elever deltager hvert år og opnår flotte resultater ved DM i nationaløkonomi, som er en prestigefyldt konkurrence for gymnasieelever med interesse for samfundsfag og økonom i. Der stilles en bred udfordring til eleverne, der tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling for dansk økonomi. Udfordringen skal løses på innovativ vis med inddragelse af relevante teorier og med tal og beregninger fra virkeligheden.

Således var temaet for sidste års konkurrence, hvor mere end 50 hold fra handelsgymnasier fra hele landet deltog, ”Et økonomisk mål – udfordringer og økonomisk politiske løsninger på kort eller langt sigt.”

Finalen løber af stablen på Copenhagen Business School og blandt dommerne er der repræsentanter fra Københavns Universitet (Økonomisk Institut), CBS, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 3F, banker og fra undervisningssektoren mv. Eleverne bliver bedømt på deres evner til at omsætte økonomisk teori fra fagene International Økonomi og Matematik til praksis samt give deres bud på en helhedsorienteret løsning på udfordringerne.

Elevambassadører

Vores elever deltager hvert år og opnår flotte resultater ved DM i nationaløkonomi, som er en prestigefyldt konkurrence for gymnasieelever med interesse for samfundsfag og økonom i. Der stilles en bred udfordring til eleverne, der tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling for dansk økonomi. Udfordringen skal løses på innovativ vis med inddragelse af relevante teorier og med tal og beregninger fra virkeligheden.

Således var temaet for sidste års konkurrence, hvor mere end 50 hold fra handelsgymnasier fra hele landet deltog, ”Et økonomisk mål – udfordringer og økonomisk politiske løsninger på kort eller langt sigt.”

Finalen løber af stablen på Copenhagen Business School og blandt dommerne er der repræsentanter fra Københavns Universitet (Økonomisk Institut), CBS, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 3F, banker og fra undervisningssektoren mv. Eleverne bliver bedømt på deres evner til at omsætte økonomisk teori fra fagene International Økonomi og Matematik til praksis samt give deres bud på en helhedsorienteret løsning på udfordringerne.

EU-eksamen

Alle gymnasiets 2. års elever får tilbud om at deltage i en eksamen i EU-forhold på engelsk. Eksamen varer 3 timer. og opgaven er udarbejdet af vores partnerskole Reid Kerr College, Glasgow, Skotland. Det er ligeledes Reid Kerr, der bedømmer opgaven og udsteder eksamensbeviser.
Vi holder et festligt arrangement for de elever, der modtager et bevis for den beståede eksamen.

FN's verdensmål

Vi arbejder bl.a. med FNs verdensmål i undervisningen i flere forskellige fag og ved deltagelse i ”Sønderborg scorer verdensmål" (www.sdg-sonderborg.dk).

Georg Mohr

For elever med interesse i og flair for matematik tilbyder vi deltagelse i den årlige Georg Mohr-konkurrence, der er en matematikkonkurrence der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser.

Konkurrencen blev grundlagt i 1991 med følgende formålserklæring: Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver der i sværhedsgrad ligger ud over det de møder i den daglige undervisning. Desuden fungerer konkurrencen som et led i udvælgelsen af deltagere til IMO, Den Internationale Matematikolympiade.

Idræt

Mange af vores elever dyrker sport flere gange om ugen i deres fritid. Som skole mener vi derfor ikke, det er nødvendigt, at idræt fylder meget i selve skoleskemaet, men vi prioriterer selvfølgelig alligevel, at eleverne kommer ud til stævner i bl.a. sejlsport, golf, fodbold og håndbold.

Særligt tilbud til dig der dyrker eliteidræt

På Det Blå Gymnasium brænder vi for at skabe optimale faglige rammer for vores elever. Det gælder også, hvis du er eliteidrætsudøver. Og vi tror på, at idræt er motiverende for faglighed. De rigtige rammer skaber vores to eliteidræts-ordninger: Team Danmark-ordningen og TalentAkademi-ordningen.

Det Blå Gymnasium tilbyder et 3-årigt studieforløb med plads til morgentræning, koordinering af supplerende undervisning og afleveringer samt fleksibilitet i forbindelse med træningslejre og rejser.

Tilbuddet gælder alle skolens studieretninger. Uddannelsen tilrettelægges individuelt på baggrund af løbende samtaler med forældre, klub/træner og forbund.

Praktik i Udlandet (PIU)

"Det går rigtig godt her i London"

Mette og Rasmus er studenter og kærester fra Det Blå Gymnasium i 2018. Rasmus har valgt at kombinere sin studentereksamen med et ophold i udlandet via ordningen Praktik i udlandet (PIU), som giver en unik mulighed for at arbejde et år i en virksomhed i udlandet og samtidig komme helt tæt på et andet lands kultur, mennesker m.m. 

Mette og Rasmus fortæller: "Et sabbatår i udlandet er et ekstremt spændende og lærerigt, men også udfordrende år. Hvis man ikke følte sig en smule voksen, eller moden i forvejen, så kommer man i hvert fald til det nu, da der er så mange ting man skal tænke på når man flytter til udlandet. I England skal man blandt andet have en adresse, før man kan gøre meget andet, så som at få en bank, engelsk mobilnummer og derefter det, der svarer til et dansk sygesikring, det de kalder et national insurance number, hvilket er krævet før man kan få løn og finde læge.

Som PIU elev arbejder man mange timer om dagen, men det er også et helt specielt ansvar, man får givet, et ansvar som presser en ud i voksenlivet meget hurtigere end man lige havde forventet, da man ikke bare arbejder et specifikt antal timer om dagen med de samme opgaver. Dette kan godt få en til at tænke tilbage på gymnasielivet som 3 lette år.

Vi bor i en lille by i London hvor vi har en fin lejlighed, der ikke ligger for langt væk fra begge vores arbejdspladser. Rasmus arbejder ved et industri bageri ved navn HoneyRose Bakery som Sales and Marketing Assistant, og jeg arbejder som Customer Service Agent ved ZARA og er ved at træne til produkt specialist. I hverdagene arbejder vi begge hver dag mellem 9 til 11 timer, og i weekenderne gør vi alt for at komme ud og opleve fantastiske London. Det er en helt speciel mulighed at være PIU elev i udlandet, eller blot at arbejde i udlandet og få noget erfaring.

Derudover er London en helt vildt spændende by, som gør oplevelsen ekstra god. Det kan virkelig anbefales hvis man som os, ikke var helt klar, eller sikker, på hvilken uddannelse vi vil gå i gang med.

PIU er et tilbud til elever på Det Blå Gymnasium og EUX Business.

 

Skolens fødselsdag

Skolens fødselsdag er en festdag for alle elever. Om dagen er der en stor turnering i høvdingebold, hvor klasserne er klædt ud og spiller mod hinanden. Lærerne deltager også med et hold. Dagen slutter med en stor fest på skolen.

Udvalg

Elevråd

Elevrådet varetager elevernes interesser i videst muligt omfang og har til formål at fremme demokrati i tankegang og handling på Det Blå Gymnasium.

Elevrådet repræsenterer eleverne indadtil over for skolens bestyrelse, ledelse og lærere og tilstræber gennem faglige, kulturelle og øvrige arrangementer at fremme trivsel og et godt skolemiljø. Elevrådet er repræsenteret i skolens bestyrelse og i kantinens bestyrelse. Aktiviteterne omfatter almindeligvis: Elevfester, fællesarrangementer, sportsstævne, arrangementer med andre gymnasier, forretningsudvalg m.m.

Emilie Sahl er formand for elevrådet.

Festudvalg

Festudvalget arrangerer fester og andre sociale aktiviteter. Vi har mange traditioner på Det Blå Gymnasium og de mest traditionsrige arrangementer er gallafesten og revyen.

Formænd for festudvalget er Jacob Bank Olesen og Kristian Ewers

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af formand og næstformand fra elevrådet på Det Blå Gymnasium, elevrådet på EUD & EUX Business, festudvalg og fredagsbarudvalg.

FU mødes med skolens ledelse ca. en gang i kvartalet.

Fredagsbar

Vi holder Fredagsbar i elevkælderen typisk en fredag om måneden.

Formand for fredagsbaren er Camilla Buch.

SoMe

SoMe (Sociale Medier) har altid en finger på pulsen, da de har ansvar for Det Blå Gymnasiums profil på Instagram.

Formænd for SoMe-udvalget er Louis Hansen og Stephanie Mou Andersen

Youth Summit 2019

Det Blå Gymnasium er partner i Youth Summit 2019 i Sønderborg. Læs mere her www.youthsummit2019.dk


Kontakt

Dorthe Milling Stjernholm Rektor Det Blå Gymnasium Tlf. 7342 5555 dms@bcsyd.dk
Charlotte Christensen Uddannelsessekretær Tlf. 7342 5556 cc@bcsyd.dk