Nyt fra rektor

Nyt fra rektor - august

Velkommen til det Det Blå Gymnasium, og velkommen til et gymnasium, hvor vi har 5 første års klasser, 5 anden års klasser og 6 tredje års klasser, dvs. at vi er ca. 400 elever fordelt på de 3 årgange. Der er 35 undervisere på handelsgymnasiet.

Vi uddanner til virkeligheden, og derfor er det også med stor glæde at vi har et tæt samarbejde med lokale virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner.  Vi har pt særlige aftaler med virksomhederne Danfoss, Linak, Arbejdernes Landsbank, Sønderjyllands Revision og Ernst & Young men samarbejder med alle virksomheder i området om at give vores elever indsigt i, hvordan teori og praksis arbejder sammen. Vi har et tæt samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest og SDU i Sønderborg.

Vi har bygget skoleåret op med 3 skemaskift – et de første 11 uger, et i forbindelse med overgangen fra grundforløbet til studieområdet (uge 45) og endelig midt på foråret. I løbet af skoleåret har vi forskellige projekter, forløb og aktiviteter.

Vi har 3 store fester i løbet af året – introfesten medio september, skolens fødselsdag i november og en forårsfest. Derudover mødes vi i elevkælderen til fredagsbar ca. 1 gang om måneden.

Vi deltager i diverse konkurrencer indenfor sport, fx DM i handelsskolefodbold og -håndbold. Derudover har vi elever med i matematikkonkurrencen Georg Mohr, DM i erhvervscase, DM i nationaløkonomi og iværksætterkonkurrencen Young Enterprise.

Jeg håber, du møder fag og projekter på handelsgymnasiet, som inspirerer dig og motiverer dig til at deltage aktivt i skolelivet og også giver din en ide om hvad efter handelsgymnasiet.

Velkommen til.

Dorthe Milling Stjernholm
Rektor