Praktik i Udlandet (PIU)
Praktik i Udlandet (PIU)

Gør som Louise, Jens, Patrick, Marie-Louise, Trine og Helene
Da de blev studenter på Det Blå Gymnasium i sommeren 2016, tog de et år i praktik i udlandet.

Læs om Louise og Jens første tid i München

Som elev på en erhvervsuddannelse kan du med PIU-ordningen tage en praktikperiode i en virksomhed i udlandet. Med ordningen kan du få økonomisk hjælp til praktikophold i udlandet efter din uddannelse.

Et praktikophold i udlandet giver dig mange fordele:

  • du bliver meget god til fremmedsproget
  • du får et indgående kendskab til det tysk-/engelsktalende marked og landets virksomhedskultur
  • du bliver meget moden og selvstændig
  • du bliver et stærkt aktiv for danske virksomheder, da en stor del af Danmarks eksport går til Tyskland og England
  • du får en oplevelse for livet


PIU for elever med en HHX

Efter endt eksamen har du mulighed for at komme til Tyskland, Storbritannien eller Irland. Du kan også selv tage kontakt til andre steder i verden.

PIU-sekretariatet på Silkeborg Handelsskole har opbygget et stort kontaktnet til udenlandske virksomheder, som de formidler danske praktikanter til fra 35 handelsskoler i Danmark. Der er således 173 PIU elever i Tyskland fra danske handelsskoler i skoleåret 2016/2017. I Storbritannien tilbydes der kun et meget begrænset antal pladser, i skoleåret 2016/2017 er der 30 pladser.

Opholdet i udlandet er 100 pct. sidestillet med en dansk elevplads med kontrakt, elevløn og skoleophold. Din elevtid i udlandet kan blive godkendt i Danmark.

Ansøgning
Der er ansøgningsfrist den 1. oktober til Lotte Frandsen. Du søger i oktober og tager til udlandet året efter i august.

Økonomi
Under opholdet i udlandet får du løn af den udenlandske arbejdsgiver. Derudover modtager du tilskud fra den danske stat via AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag) til bolig m.v. Du kan også søge legater til opholdet.
Du skal betale 3.000 kr. i deltagergebyr, uanset om du tager et eller to år i udlandet. Hvis du selv finder en praktikplads koster det kun 1500 kr.

Bolig
Ofte kan man være heldig at overtage en bolig fra en tidligere praktikant. Generelt gælder, at du selv er ansvarlig for at finde et sted at bo, men tit er din virksomhed behjælpelig med at finde et værelse eller en lejlighed.

Yderligere oplysninger
Lotte Frandsen, der er PIU-koordinator på Business College Syd rådgiver og assisterer både elever og arbejdsgivere, når elever skal til udlandet i praktik.

Du kan læse mere om PIU-ordningen under Styrelsen for Universiteter og Internationalisering eller på PIU Sekretariatets hjemmeside

Kontakt

Lotte Mostrøm Frandsen Uddannelses- /lære- og praktikpladskonsulent Tlf. 7340 7976 lof@bcsyd.dk

PIU-ordningen administreres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der årligt giver økonomisk støtte til praktikophold for mere end 1000 elever fra erhvervsuddannelserne. De kan bagefter søge om at få godskrevet praktikken som en del af en dansk erhvervsuddannelse. De fleste tager til europæiske lande som fx Tyskland, Sverige og Storbritannien. Men nogle rejser så langt væk som USA, Australien, Kina og New Zealand.

Læs mere om PIU ordningen