Praktisk information
Værd at vide

Uddannelsen på Det Blå Gymnasium er en merkantil gymnasial ungdomsuddannelse på 3 år. Formålet for uddannelsen er at forberede eleverne til en videregående uddannelse. Eksempler på videregående uddannelser findes under studieretninger, men sigtet med uddannelsen er inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder samt fremmedsprog og andre almene fag.

Uddannelsen har et dannelsesperspektiv, dvs. at de unge mennesker såvel tilegner sig nogle almendannende kompetencer og studiekompetencer kombineret med viden og kompetencer inden for de enkelte fag og de tværfaglige samarbejder der er i løbet af de 3 år.

Ny gymnasiereform med grundforløb

Fra august 2017 træder den ny gymnasiereform i kraft. Det betyder, at uddannelsen indledes med et grundforløb på 3 måneder, hvor eleverne udfordres i forhold til valg af studieretning. I Uge 41 skal eleverne vælge studieretning og de påbegynder denne i uge 45.

Obligatoriske fag i grundforløbet er dansk, engelsk, matematik, samfundsfag men du får også undervisning i de merkantile fag afsætning, international økonomi, virksomhedsøkonomi og informatik. Desuden er der 2 tværfaglige grundforløb henholdsvis almen sprogforståelse og økonomisk grundforløb. Begge tværfaglige grundforløb afsluttes med prøve, som tæller med på på eksamensbeviset.

Studieretningsområdet

Efter grundforløbet fortsættes der i studieretningen. I løbet af de næste 2,5 år vil der foruden undervisning i fagenen også være 7 tværfaglige projekter samt studieområdeprojektet (SOP).

Der er 2475-2525 klokketimer undervisning fordelt over de 3 år, det betyder at der er 3300-3366 lektioner a 45 minutter. Der er 500 timers fordybelsestid dvs. tid til skriftligt arbejde (afleveringer) fordelt over de 3 år, hertil kommer så almindelig forberedelse inkl. opgaver til mundtlig fremlæggelse.


Link til gældende bekendtgørelse

 

Optagelse.dk

Få hjælp til at søge ungdomsuddannelse via www.optagelse.dk.

Se instruktionsvideo

Kontakt

Dorthe Milling Stjernholm Rektor Det Blå Gymnasium Tlf. 7342 5555 dms@bcsyd.dk
Charlotte Christensen Uddannelsessekretær Tlf. 7342 5556 cc@bcsyd.dk