Praktisk information

Business College Syd vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har samlet alle de informationer, som du bør kende og være forberedt på her på siden. Det er vigtigt, at du læser eksamensinformationen igennem før eksamen, og er opmærksom på de forhold, som har betydning for dig.
Underviserne (eksaminatorerne), censorer, tilsyn og det administrative personale gør deres bedste for, at din eksamen foregår uden problemer.

Har du spørgsmål eller mangler du yderligere information, er du meget velkommen til at, kontakte elevadministrationen eller mig.

Vi ønsker dig en rigtig god eksamen.

Venlig hilsen

Dorthe Milling Stjernholm
rektor

Kontakt

Dorthe Milling Stjernholm Rektor Det Blå Gymnasium Tlf. 7342 5555 dms@bcsyd.dk
Charlotte Christensen Uddannelsessekretær Tlf. 7342 5556 cc@bcsyd.dk
Exam Monitor

Vi benytter Exam Monitor for at sikre troværdighed ved eksamen. Læs mere om Exam Monitor

Bekendtgørelser

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 777 af 26. juni 2013
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 930 af 3. juli 2013
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)