Praktisk information
Elevbetaling

Undervisningen er gratis på Det Blå Gymnasium, og bøger udlånes af skolen.

Deltagelse i introforløb, ekskursioner, studieture og camps foregår med brugerbetaling, dvs. at de faktiske udgifter dækkes til studietur, hvorimod eleven kan blive opkrævet et beløb i forbindelse med ekskursioner, camp og introforløb. Ved fx biograftur og teatertur i forbindelse med undervisningen må påregnes et mindre beløb.

 

Kontakt

Dorthe Milling Stjernholm Rektor Det Blå Gymnasium Tlf. 7342 5555 dms@bcsyd.dk
Charlotte Christensen Uddannelsessekretær Tlf. 7342 5556 cc@bcsyd.dk