Praktisk information
Screening

I begyndelsen af skoleåret bliver alle elever screenet. Her tester vi læsehastighed, læseforståelse og stavefærdigheder. Det er også her, eventuelle dyslektiske træk (ordblindhed) typisk bliver opdaget.

Hvis du på forhånd ved, at du har læse-/skrivevanskeligheder, vil vi gerne have besked om det hurtigst muligt, så vi kan etablere støtte.

Gratis læse- og skrivestøtte til alle elever

Skolen har investeret i CD-ord til pc-brugere og INTO-Words til MAC-brugere.

Du kan frit downloade programmerne. De kan læse med oplæsning og skrivestøtte på dansk, engelsk, tysk, spansk mv.

Specialpædagogisk støtte

Hvis du er testet ordblind, søger skolen specialpædagogisk støtte (SPS). Støtten betyder, at du kan søge om en IT-rygsæk.

Det er også muligt at søge om studiestøttetimer. Timerne ligger typisk efter skoletid og kan være sammen med faglæreren eller andre.

Du kan også få studiestøtte, hvis du har en diagnose/funktionsnedsættelse fx ADHD, angst eller lign.

Vi skal have dokumentation for at søge støtte.

Vi glæder os til at møde dig

Venlig hilsen

Læsevejlederne

Kontakt

Berit Johansen Studievejleder Det Blå Gymnasium Tlf. 7342 5564 mailto:bjo@bcsyd.dk
Lotte Frandsen Uddannelses- /lære- og praktikpladskonsulent Tlf. 7340 7976 lof@bcsyd.dk