Praktisk information

#mindrerus

Jeg hedder Camilla Nielsen og jeg arbejder som projektleder og misbrugskonsulent i projekt #mindrerus.

Hvad er projekt #mindrerus?
Projekt #mindrerus er et treårigt projekt, der er blevet til i et samarbejde mellem forvaltningerne Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed, Social og Senior i Sønderborg Kommune og ungdomsuddannelsen Business College Syd.

Projektets formål er at afprøve, om en samlet indsats omfattende tidlig opsporing og tidlig indsats på Business College Syd, kan bidrage til at nedbringe forbruget og udbredelsen af rusmidler blandt eleverne.

Der er flere indsatser i projektet, hvor en af disse er, at jeg tilbyder individuelle motivationssamtaler lokalt på skolen.

Du kan komme til samtale ved mig efter eget ønske, hvis du vurderer, at du har behov for afklaring i forhold til dit eget forbrug af rusmidler eller hvis skolen har en bekymring for din trivsel, som de vurderer kan være betinget af et forbrug af rusmidler.

Jeg kan kontaktes på:
Tlf.: 2790 7116
E-mail: CaN@bcsyd.dk
          cmnl@sonderborg.dk

Kontakt