Praktisk information
Som elev eller tidligere elev på Business College Syd, har du mulighed for at søge følgende legater og fonde:

  • Fonden for H. K. Samuelsen Shipping & International Spedition
    Fonden yder støtte til udenlandske studieophold for personer, der er født og opvokset i Sønderjylland og er, eller har været, elev på Business College Syd. Ansøgning via dette link: https://www.legatbogen.dk/fonden-for-h-k--samuelsen-shipping-og-international-spedition/stoetteomraade/21439

  • Jytte og Eilif Øigaard Frederiksens legat for handelsstuderende
    Fra slutningen af 1960’erne og resten af sit aktive arbejdsliv var Eilif Frederiksen ansat hos Møller & Co. som salgsansvarlig for Østen, herunder Kina – og var i meget lange perioder bortrejst på forretningsrejser i Asien. Han var ansat under daværende direktør og stifter af Møller & Co. – Traugott Møller, som ægteparret Frederiksen havde et godt forhold til. En af Traugott Møllers vigtigste donationer i Sønderborg var oprettelsen af Sønderborg Handelsskole (det nuværende Business College Syd), idet det var hans opfattelse, at de unge mennesker fik en ordentlig handelsmæssig uddannelse.
    Ægteparret Frederiksen havde ingen børn, og i forbindelse med oprettelsen af et testamente var det derfor vigtigt for Jytte og Eilif Frederiksen – med Eilif `s egen baggrund in mente – at Fondens formål var at yde hjælp til, at handelsstuderende fra Sønderborg Handelsskole (Business College Syd) kunne komme på studieophold i udlandet. Jytte Margit Frederiksen afgik ved døden i november 2016 og fonden blev stiftet i henhold til afdødes testamente, som blev oprettet i oktober 2009.
    Fondens bestyrelse består af følgende medlemmer: Tidligere advokat, direktør Hans Christian Jensen, Sydals og den siddende direktør v/Business College Syd – Bente E. Jensen.