Praktisk information
Studievejleder

Studievejlederen kan hjælpe dig med spørgsmål om din nuværende uddannelse og fremtidige uddannelse og eller job.

Kig forbi studievejlederen, hvis

  • du er interesseret i at vide, hvad du kan bruge en hhx til?
  • du har brug for en snak om uddannelse - og evt. for at vide hvad din drømmeuddannelse kræver
  • du har problemer med det faglige og evt. afleveringer?


Både forældre og elever er velkomne.

Kontakt Studievejlederen

Steen Norby Gjødsbøl Nielsen
Studievejleder
Tlf. 7342 5564
Mobil 3030 5625
snn@bcsyd.dk

Elevcoach

Elevcoachen varetager to hovedområder på skolen.

  • opfølgning på elevernes fravær
  • støtte elever til bedre trivsel


Du kan som elev altid kontakte elevcoachen for en samtale.

Du kan kontakte Gitte via sms på 4020 3851 eller mail gbj@bcsyd.dk Elevcoachen indkalder derefter eleven til en individuel samtale, hvor det afdækkes, hvad behovet er fremadrettet. Det kan for eksempel dreje sig om individuelle samtaler eller/samt gruppeforløb. Disse afvikles som udgangspunkt inden for elevens skoletid.

Der tages altid udgangspunkt i eleven og det er elevens ansvar at føre forandringsprocesser ud i livet med støtte fra coachen.

SU

Har du spørgsmål til din SU, kan du kontakte Lise-Lotte Hansen i elevadministrationen.

Du skal søge om SU på www.su.dk og du kan søge en måned før, du er berettiget til SU.