Det Blå Gymnasium
Studieretninger

Studieretninger

Med en studentereksamen fra Det Blå Gymnasium er du klar til en videregående uddannelse eller en praktikplads i en virksomhed. På Det Blå Gymnasium kan du vælge mellem seks studieretninger.

Du vil møde fag, som du kender fx dansk, engelsk, historie, matematik, samfundsfag og tysk.

Men du vil også møde helt nye fag som fx:

Afsætning
Et fag, hvor du bl.a. får kendskab til, hvordan virksomheder sælger deres produkter bedst muligt, hvilke målgrupper det henvender sig sig til og hvorfor varen bliver købt.

Erhvervscase
I erhvervscase er formålet med undervisningen, at du udvikler din evne til at arbejde med erhvervsnære problemstillinger ud fra en tværfaglig og helhedsorienteret synsvinkel. Du lærer at kunne identificere og analysere udvalgte virksomhedsproblemer og udarbejde forslag til løsning.

Erhvervsjura
Du får et indblik i juridiske regler, der gælder i et retssamfund. Du får bl.a. undervisning inden for emner som kontakter, køb og salg af varer, e-handel m.m.

Informatik
Du vil beskæftige dig med informationsteknologi forstået som det udstyr, der anvendes til automatisk informationsbehandling og de bagvedliggende principper og teorier.

Innovation
Du lærer at arbejde med idéudvikling. Du får indblik i, hvordan man udarbejder forretningsplaner og starter egen virksomhed.

International økonomi
Her får du undervisning i de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien. Du vil lære om international handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk vækst m.m.

Virksomhedsøkonomi
Her handler det bl.a. om virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du lærer om økonomiske modeller og planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed

Fag og niveau

Studieretningerne er sammensat af fag på A, B og C-niveau

  • Niveau A har du i alle 3 år
  • Niveau B har du i 2 år
  • Niveau C har du i 1 år


Fag på studieretninger

 Åbent Hus

Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.00 er der Åbent Hus på Det Blå Gymnasium, hvor du kan se skolen, møde undervisere, elever og skolens studievejleder samt få svar på spørgsmål om adgangskrav, fag, uddannelser og meget mere.

Få hjælp til at søge ungdomsuddannelse via www.optagelse.dk.

Se instruktionsvideo